• Roller (typ rollera nie ma większego znaczenia).
  • Piłeczka tenisowa lub lascrossowa (nie jest obowiązkowa).
  • Dwie taśmy treningowe powerband – jedna bardzo cienka a druga nieco grubsza. Standardowo są to kolory żółty (cienka) i fioletowy (grubsza).